Homegrown

Homegrown vindt maandelijks plaats in BIRD. De serie is een coproductie tussen Live@BIRD en respectievelijk De Nieuwe Lichting, de Popunie, Music Matters en Roots & Routes. Al deze partijen hebben hun wortels in de huidige Rotterdamse scene. De Nieuwe Lichting neemt de programmering van elke eerste editie van de maand voor haar rekening. Homegrown is een kweekvijver waar jong talent kan spelen en zich kan ontwikkelen, waar bands (nieuw) publiek opbouwen en waar gelijkgestemde muzikanten en mensen uit de industrie makkelijk binnen kunnen lopen. De geprogrammeerde bands vallen grofweg binnen het artistieke profiel van Live@BIRD, maar de inkadering is iets minder streng dan binnen de reguliere programmering. Gedacht kan worden aan jazz en soul, maar bijvoorbeeld ook aan hiphop, singer/songwriter en elektronica-acts. Omdat de bands vaak nog bezig zijn met het opbouwen van een eigen publiek wordt er geen entree geheven. De bands zijn over het algemeen nog in een vroeg stadium van hun carrière en nog net niet klaar voor het grotere werk, maar hebben wel de potentie om uit te groeien tot een bekendere naam.

Homegrown koel2png