De Nieuwe Lichting is een jonge, ambitieuze organisatie die zich, onder leiding van cultureel ondernemer Immanuel Spoor, inzet voor zowel de belangen van de stad als de belangen van de Rotterdamse makers.

De afgelopen jaren heeft De Nieuwe Lichting zich opgeworpen als een herkenbare partner in de stad, die het Rotterdamse makersklimaat bevorderd en opdrachten zowel passief als actief verwerft.

Rotterdam zit vol met (jong) talent; een nieuwe lichting makers, vol energie die zich willen uiten.

Daarnaast zien we dat er verschillende waardevolle (sub)scenes actief zijn, maar dat deze scenes voor wie daar geen onderdeel van uit maakt niet altijd even zichtbaar zijn. Door deze scenes binnen projecten aan elkaar te verbinden, vergroten wij niet alleen de zichtbaarheid van deze individuele scenes, maar bevorderen we ook de onderlinge kruisbestuiving. Verbindingen leggen vormt bij De Nieuwe Lichting de rode draad. Middels projecten als het Eendracht Festival en A Festival Downtown, maar bijvoorbeeld ook de in het Central District gevestigde creatieve broedplaats De 3De, slagen wij erin verschillende scenes (zowel makers en organisatoren, als publiek) met elkaar te verbinden. Ook zet De Nieuwe Lichting zich in om bottom-up en top-down organisaties met elkaar in verbinding te brengen. Wij geloven namelijk dat beide van elkaar kunnen leren en voor elkaar kunnen betekenen.

De Nieuwe Lichting is er bovendien van overtuigd dat vernieuwing van groot belang is binnen de muziek. Wij bieden graag een serieus podium aan vooruitstrevende artiesten, vóór hier onder het grote publiek vraag naar is. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat enkel een aanbod van iets nieuws een vraag naar iets nieuws teweeg kan brengen, aangezien niemand een behoefte heeft aan iets dat hij niet kent.

Alle activiteiten van De Nieuwe Lichting staan in het kader van de volgende doelstellingen:

~ Het bieden van een podium aan Rotterdams talent. Hierbij wordt gefocust op, maar niet beperkt tot, muzikaal talent;

~ verbindingen leggen tussen verschillende (kunst) disciplines en (sub) scenes, primair in de omgeving van Rotterdam;

~ het stimuleren van de levendigheid in Rotterdam.