Video's

Over De Nieuwe Lichting Jamsessies

Unieke combinaties in muzikale belevenis aan de voet van Kabouter Buttplug.

Meedoen aan jamsessies zien wij als belangrijk middel voor de ontwikkeling van artiesten. Het dwingt een muzikant te improviseren en buiten zijn comfort-zone te treden. Zo leren zij hele andere types muzikanten kennen op het gebied van instrumentarium, artistiek niveau en genre. Naast dat het leerzaam is op ambachts niveau, is het ook een efficiënte manier om buiten de vertrouwde cirkel het netwerk te vergroten.

Met onze jamsessies zetten wij in op een zeer diverse combinatie van sessie leiders, sessiemuzikanten en ‘open-inloop-muzikanten’. Verder is er altijd een volledige bandbezetting aanwezig die de sessie opent en eventueel invalt. Wij spreken onze eigen achterban van muzikanten aan om mee te doen, maar ook het publiek wordt aangemoedigd om deel te nemen als zij een instrument bespelen of kunnen zingen.

Al deze factoren samen creëren interessante en verrassende combinaties van muzikanten: geschoolde muzikanten met streetwise rappers en spoken-word-artiesten, elektronica-artiesten met klassieke violisten en rockgitaristen met soca-drummers: allemaal unieke combinaties die bij onze jamsessies niet vreemd zijn!

Social Media